×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
MERKEZİN FAALİYET ALANLARI
MERKEZİN FAALİYET ALANLARI

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kayseri ve civarı başta olmak üzere tüm Kapadokya Bölgesi ile ülkemizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımına akademik düzeyde katkılar sunmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak.

b) Turizm alanında ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, kongre, sempozyum, panel, sergi ve her türlü bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

c) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu ve özel kuruluşlara turizm alanında danışmanlık yapmak, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

ç) Öğrencilerin turizm ile ilgili konularda yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek. Bu öğrencilere yönelik seminerler düzenlemek.

d) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmalarda bulunmak.