×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
REKTÖRÜMÜZDEN
REKTÖRÜMÜZDEN

Turizm, ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak kalkınması ile farklı kültürlerin birbiri ile etkileşiminde rol oynaması işlevselliği olan önemli bir faaliyet alanı ve sektördür. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğası, iklimi, görülmeye ve gezilmeye değer çekim unsurları ile Türkiye, uluslararası düzeyde önemli bir turizm merkezi konumundadır. Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınından büyük ölçüde etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin, salgının yavaşlaması ve sona ermesi ile birlikte tekrar eski canlılığına kavuşacağından ve format değiştirerek daha da büyüyerek önem kazanacağından hiç şüphe yoktur, ancak önemli olan turizmi yılın geneline yayacak ürün çeşitliliğini artırmak, pazara sunumu iyi yapmak ve sunulan hizmetin kalitesini artırmaktır. En az 52 alt sektör ile etkileşimde bulunan turizm sektörünün ülke ekonomisi için önemi göz ardı edilemez. Bu bağlamda, turizmde sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün sağlanacak şekilde sürdürülebilir müşteri memnuniyetinin sağlanmasının öneminin farkında olmak gerekir. Tarihte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü tarihi geçmişi bulunan, zengin doğa güzelliklerine sahip turizm merkezi Türkiye’nin, turizmden yeterli pay alabilmesi için geniş yelpazede herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması ve sektör paydaşlarının uyum içerisinde çalışmasının, sektörü kalkındırmanın yanında ülkemiz için de önemli bir ekonomik girdi sağlayacağı da bir gerçektir. Turizm ürünü denildiğinde sadece doğal ve sosyo-kültürel cazibe unsurlarının ürün olarak algılanmaması gerekir. Bir coğrafik bölgede sunulan çekiciliklerin ticari değere sahip nitelikteki bir turizm ürününe dönüşebilmesi için ulaşılabilirlik, sahip olunan tesisler, yapılan etkinlikler, düzenlenen paket turlar ve ziyaretçi konforuna yönelik kolaylaştırıcı ve destek niteliğindeki diğer hizmetler ile imaj dâhil tüm pazarlama faaliyetleri de önemlidir. Bu manada Kayseri, Erciyes Dağı ve eteklerindeki cazibe unsurlarının yanı sıra Kaniş-Karum gibi kadim bir yerleşim ve ticaret merkezi olarak Kapadokya Bölgesi’nin sınırları içerisinde yer almakta, gerek ülke içerisinde gerekse ana turist pazarları ile olan ulaşım bağlantıları ile bugün sadece ülke çapında değil aynı zamanda uluslararası boyutta da nitelikli ulaşım altyapı ve imkânlarına sahip bulunmaktadır. Her ne kadar sektör Covid-19 salgınından önemli oranda etkilenmiş olsa da, salgın sonrası turizm sektörü eski canlılığına, elbette, birtakım uygulama ve format değişikliği ile kavuşacaktır. Salgın sonrasında daha küçük ölçekli ancak harcama parametreleri yüksek pazar ve ürünler ön plana çıkacaktır. Bu çerçevede turizme ilişkin doğal, sosyal ve kültürel değerler ile son zamanlarda giderek önem kazanan ve devletimizin de ciddi yatırımlar yaptığı sağlık sektörünün ön planda olacağının farkında olunmalıdır. Bu sebeple başta tutundurma çabaları olmak üzere entegre pazarlama faaliyetlerinin iyi yürütülerek ülkemizde turizmi çeşitlendirmek, “Ar-Ge”ye bağlı eşsiz ürünler ortaya koyarak turizm hareketliliğini dört mevsime yaymak ve koronavirüs sonrası oluşacak turizmi şimdiden öngörerek bu çerçevede atılması gereken adımları önceden belirlemek gerekmektedir. Ben eminim ki koronavirüs salgını sonrası turizmde ciddi bir canlılık yaşanacak ve Türkiye bu turizm hareketliliğinden ve canlılığından gerekli ve hak ettiği payı alacaktır. Bu amaçla turizm sektörü ile turizm akademik çevreleri nitelikli sıkı ilişki ve iletişim içerisinde olmalıdır. Turizm sektörünün gelişmesinde, ilerlemesinde ve çeşitlenmesinde birçok kesime görev düşmektedir. Bu görevlerden biri de akademik camia olarak üniversitelerin görev alanına girmektedir ki, işte bu kapsamda yeni kurduğumuz Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile sektöre akademik düzeyde katkı sağlama ile akademik düzeydeki bilgi ve deneyimlerin uygulamaya dönüştürülmesinde de ciddi gayret ve çalışmalar içerisinde olacağız. Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerek Kayseri ilinin ve Kapadokya Bölgesi’nin gerekse de ülkemizin turizm potansiyeli ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunulabilmesine ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik akademik düzeyde çalışmalar yürütülecektir.

                                                                                                                                                                                                                        Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
                                                                                                                                                                               Rektör